História plemena

Taliansky chrtík je najmenšie plemeno chrta. I keď je talianskym národným plemenom, jeho pôvod siaha na africký kontinent, do Egypta, kde sa našlo mnoho múmií drobného chtíka už z obdobia 69-30 pr.n.l.Predkovia súčasného vyšľachteného plemena boli obľúbenými spoločníkmi egyptskej panovníčky Kleopatry, ktorá nimi obdarovávala zástupcov rímskeho panovníckeho dvora. Tak sa pravdepodobne predchodca terajšieho chrtíka dostal do Európy a stal sa miláčikom dám z vyšších spoločenských vrstiev. Bol chovaný hlavne príslušníkmi kráľovských a šľachtických rodov. 18. storočie znamená v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a Taliansku vyvrcholenie chovu tohto starého plemena, ktoré sa postupným šľachtením ustálilo do dnešnej podoby.Ďaľší rozmach chovu nastal. až po 2. svetovej vojne.