FRANCESCA Cantante
2.11.2008 - NITRACANIS,výstava psov - VN1
25.1.2009 - Trenčín, MVP - V3
29.3.2009 - NITRACANIS, CVP - V4
9.5.2009 - Bratislava, SPRINGDUODANUBE - V2
10.5.2009 - Bratislava, SPRINGDUODANUBE - V2
7.6.2009 - Nitra, GRAND PRIX SLOVAKIA - V
8.8.2009 - Mojmírovce, EURÓPSKA VÝSTAVA CHRTOV - V3